Novoma A.Ş.

Ekstrüzyonun Tarihçesi

Ekstrüzyon,  kovan içindeki vidanın termoplastik veya kauçuk hammaddelerinin ısı ve sürtünme yardımıyla eriyik haline getirilerek, kalıp yardımıyla şekillendirilen sürekli üretim prosesidir. Bu proses sonucunda boru, kablo, conta, profil, hortum vb. ürünler üretilmektedir. Bunun yanında gıda ve kimyasal malzeme uygulamalarında da aynı proses uygulanmaktadır.

 

Ekstrüzyon tarihini incelerken termoplastik ve kauçuk hammaddelerin bulunmalarından çok daha ötesine gitmemiz gerekmektedir. Bugün kullanılan kovan-vida teknolojisinin temelinde M.Ö. 300 yıllarında Arşimet tarafından İskenderiye’de su taşınması için geliştirilen ‘Arşimet Burgusu’ yatmaktadır. Bu vida sistemi çift taraflı kullanılmış olup ileri yönde tahıl öğütücü, geri yönde de su taşıma amacıyla kullanılmıştır.

Modern ekstruderlerin ve vidaların ise geliştirilme süreci 19. Yüzyılda başlamıştır. 1820 yılında kauçuk lastik parçalarının tekrar kullanılmasını sağlamak amacıyla Thomas Hancock tarafından ilk kauçuk ekstruder icat edilmiştir. Arkasında kauçuğa karıştırılan katkı maddelerini daha homojen hale getirmek için 1836 yılında Edwin Chaffee tarafından ilk bamburi yapılmıştır.

Termoplastik ekstrüzyon ise 1935 yılında Paul Troester ve eşi Ashley Gershoff tarafından yapılmıştır. Kısa süre sonra da İtalyan Roberto Colombo ilk çift vidalı ekstruderi geliştirmiştir.

Bugün gelinen noktada ise ekstruzyon sistemleri sürekli geliştirilmekte ve 4. Sanayi devrimine girerken teknoloji ile birlikte eski kullanım zorlukları ve riskleri ortadan kaldırılarak seri üretimi kolaylaştırmaktadır.

1820 yılında üretilen Kauçuk Ekstruder

Günümüzde üretilen Kauçuk Ekstruder